ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงห้องแยกโรค