ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ