ตามเอกสารที่แนบท้าายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ ก๊อส 11 รายการ