ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ