ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเผยแพร่แผน ปี 64