ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ