(08-03-2564)ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม สโมสรไลออนส์มหาสารคาม และสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) ร่วมกันมอบมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง รถวีลแชร์ จำนวน 4 คัน และชุด PPE จำนวน 60 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ซึ่ง

ไลออนส์ยุพวรรณ์  สิทธิคงศักดิ์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-อี เปิดเผยว่า สโมสรไลออนส์เป็นองค์กรประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือประสบเคราะห์กรรมทั่วทั้งโลก โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นสื่อกลางที่จะให้บริการแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือจากทั่วไปทั้งโลก ซึ่งการสนับสนุนด้านการแพทย์แก่บุคลากรสาธารณสุข ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพี่น้องประชาชนให้พันทุกข์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสโมสรไลออนส์มหาสารคามได้เล็งเห็นว่าเครื่องช่วยหายใจ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการช่วยหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตได้เป็นอย่างมาก จึงประสานความร่วมมือกับสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ จนเกิดเป็นโครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ดัวกล่าวขึ้นมา

นอกจากนี้สโมสรไลออนส์ ยังได้มอบรถวีลแชร์จำนวน 4 คัน แก่ผู้พิการร่างกาย หวังให้ได้ดำเนินกิจวัตรประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และชุด PPE จำนวน 60 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค และลดโอกาสติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมสาธารณะกุศลของมวลหมู่สโมสรไลออนส์ครั้งนี้ั ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ทำเพื่อสังคม และจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่องต่อไปในทุกปี

ด้านนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยในได้จำนวน 580 เตียง และดูแลรักษาผู้ป่วยนอกที่เป็นประชาชนทั้งในจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียงได้ประมาณ 1,500 คนต่อวัน และสามารถรองรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในห้องแยกโรคได้ถึง 28 เตียง โดยมีห้องความดันลบ 1 ห้อง และห้องแยกผู้ป่วยแบบประยุกต์ 7 ห้อง พร้อมบุคลากรการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีห้องผ่าตัด 12 ห้อง พร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุด PPE  จากสโมสรไลออนส์ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ สโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศลระดับโลก ที่มีเครือข่ายสมาชิก ใน 210 ประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1917 โดยมีพันธกิจสำคัญ คือ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หิวโหย ผู้ที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังผลตอบแทน ในส่วนของประเทศไทยมีสมาชิกมากกว่า 7,000 คน กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ