ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอ่านภาพ X-RAY