ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างปรับปรุง