ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์ 4 รายการ