ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 2 รายการ