ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ 3 รายการ