ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง คันแรกของ จ.มหาสารคาม มูลค่า 3,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงมาตรฐานความปลอดภัย 10G จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ
สำหรับรถพยาบาลคันนี้ เป็นรถที่มีเครื่องช่วยชีวิตขั้นสูง คันแรกของ จ.มหาสารคาม มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด มีการติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถทุกรายการที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบความปลอดภัย 10G เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล มีเครื่องช่วยชีวิตขั้นสูง เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และระบบ Telemedicine ที่แพทย์สามารถตรวจรักษาผ่านกล้องวิดีโอ และ ตรวจสอบสัญญานชีพของผู้ป่วยในระหว่างเดินทาง เพิ่มปลอดภัยในการรับและส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนใช้การควบคุมขับขี่ด้วยระบบนำทาง GPS
ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีของชาวมหาสารคาม ที่จะได้รับการรับและส่งต่อถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยปลอดภัย ด้วยรถพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ