ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือ