ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์ 2 รายการ