(31-3-2564)  ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลมหาสารคาม   นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมประชุมการพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2564  “สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคามได้ตระหนักถึงปัญหาจึงได้จัดประชุมการพัฒนาการรับบริจาค อวัยวะเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ประชาส้มพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะ โดยคาดหวังให้มีการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะมากขึ้น  โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม เครือข่ายเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม   และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 50 คน

 

นายแพทย์สมคริต ศรีพลแห่น ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์บริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 และดำเนินการขอรับบริจาคอวัยวะ และดวงตา ผู้ป่วยสมองตาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชน ยืนความจำนงบริจาคอวัยวะ  ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ บริจาคอวัยวะมีผลงานเป็นอันดับที่ 20 ของประเทศ โดยมีผู้บริจาคอวัยวะสมองตายทั้งหมด 34 ราย  ได้รับบริจาคจำนวน 40 ดวง และมีผู้นความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน

900 ราย ซึ่งการได้รับบริจาคอวัยวะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ที่อวัยวะล้มเหลวได้กว่า 200 คน