(2-4-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRV O2 มูลค่า 250,000 บาท จากคุณสมจิตร บุญใหญ่ ร้านเพื่อนายแม่ เฟอร์นิเจอร์   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม