ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจ