ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะชุดอ่านภาพ x-ray