ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศร่าง ประกวดราาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง