(14-4-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์ริมห้วย ในการรองรับผู้ป่วยสถานการณ์การระบาดวิด -19 ในระลอกเมษายน  สำหรับโรงพยาบาลสนามริมห้วย โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม  มีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ได้ถึง 96 เตียง หรือหากมีความ จำเป็นอาจจะขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยใน เป็น 120 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2