ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่องนึ่ง