ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่อง rotary evaporator