ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค 3 หลุม