ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร