ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ ถุงเลือด 4 รายการ ปี 2564