รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามและวางแผนการจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค และโรงพยาบาลสนามริมห้วย การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเตรียมส่งบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม