ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอม 3 รายการ