ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผนครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ