ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูง