บริษัทสารคามปิโตรเลียมจำกัด บริษัทสารคามออยล์จำกัด และคลินิกทันตกรรมยิ้มสวย มอบเครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม  และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีแพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล ร่วมรับมอบในครั้งนี้

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ