นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน และ อสม. รวมกว่า 650 คน เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังฉีดไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ 

  ที่อาคารจอดรถและบริการ ชั้น 8 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐและเอกชน และ อสม. รวมกว่า 700 คน เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 เพื่อป้องการการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน คืนความเข็งแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียง เช่น อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด มึนงง หายใจติดขัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

  ในส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้   เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข และนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 หลังจากฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  ข้อมูลจะปรากฏในระบบแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และสามารถนำไปใช้ประกอบการขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ประกอบการตรวจสุขภาพอื่น ๆ ได้ 

        สำหรับ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งหมดนี้ ผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป โดยตั้งเป้าในการฉีดวันละ 2,000 คน  ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”  หรือ ลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิรักษา