ที่ห้องประชุมริมระเบียง ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการ ด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางเพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม  อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 โดยมีการเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตัวเมื่อเข้าพื้นที่ การทบทวนและฝึกทักษะการป้องกันการแพรกระจายเชื้อในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม COVID-19 / การใส่-ถอดชุด PPE cover all และการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง PAPR  โดยทีมงาน IC และทีม EMS Refer และรับทราบแนวทางการปฏิบัติตัวของบุคลากร หลังสัมผัสผู้ป่วย COVID -19

 

ในโอกาสนี้  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพูดคุยและมอบขวัญกำลังใจแด่ 7 นักรบชุดขาว  ซึ่งประกอบด้วย

1.นาย สถาพร ณ ราชสีมา นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

2.นส. พิริยา ติยาภักดิ์ เภสัชกร ปฏิบัติการ

3.น.ส. นิศมา แสนศรี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

4.นาง อรวรรณ บุรีนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

5.น.ส. มัลลิกา ศิริสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

6.น.ส. ธนพร ดุลยเกียรติ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

7.น.ส. วิธิตา ภูตเขต พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ