ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค