ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ เครื่อง HPLC