ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ