ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจำนวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 080664p1