รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน