ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1