(24-6-2564)  ที่หอผู้ป่วยอภิบาลผู้ป่วยหนัก ชั้น 3 อาคารบำบัด  โรงพยาบาลมหาสารคาม   แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 7 รูป  เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยมี ดร.พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  จากนั้นได้เทศนา และให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19