คุณวัชรพล พรมแดน พร้อมเพื่อนๆ บริจาคเงิน 20,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม