(28-6-2564) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม

และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม  และเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม