ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ