ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค