รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4  โรงพยาบาลมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เนื่องในโอกาสตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม   ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

โดยวันนี้ (2 กค.64) เป็นการนำเสนอบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด ตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น Agenda Based , Functional Based , Area Based และประเด็น Innovative Health Care ตามแผนการตรวจราชการ