(5-7-2564) ที่ห้องประชุม EOC ชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อติดตามสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม  และเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม