ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ