ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่อง rotary