โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 บริษัท อีสมายแอนด์ เทเลคอม จำกัด
ที่มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง
มูลค่า 200,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม