โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 ร้านเภสัชกรชูศักดิ์
ที่กรุณามอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลค่า 200,000 บาท โดยมีคุณรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ